< Trở về giao diện Mobile
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017

Trường CĐSP Nghệ An thông báo tuyển sinh năm 2017 như sau: I. Cao đẳng chính quy: 670 chỉ tiêu; II. Cao đẳng liên thông chính quy: 100 chỉ tiêu; III.Trung cấp chính quy: 300 chỉ tiêu; IV. Vừa học vừa làm: - Bồi dưỡng cán bộ quản lý Ngành GD&ĐT: 400 chỉ tiêu; - Đào tạo và cấp bằng Trung cấp MN cho giáo viên: 200 chỉ tiêu; - Bồi dưỡng cấp chứng nhận các loại hình: Kỹ thuật chế biến món ăn, Múa dân gian Việt Nam cơ bản,...