< Trở về giao diện Mobile
Lễ Bế giảng khóa học và trả hồ sơ cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-CĐSPNA, ngày 14/6/2022 của trường CĐSP Nghệ An về việc Tổ chức lễ Bế giảng khóa học và trả hồ sơ cho sinh viên tốt nghiệp năm 2022. Sáng ngày 01/7/2021, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã Tổ chức Lễ Bế giảng khóa học và trả hồ sơ cho HSSV tốt nghiệp năm 2022. Tham dự lễ Bế giảng có TS Trần Anh Tư - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường; Trưởng các tổ chức, đơn vị; Trợ lý tổ chức các khoa Ngoại ngữ, Tiểu học, Mầm non; cố vấn học tập các lớp và toàn thể HSSV tốt nghiệp năm 2022. Tại buổi Lễ, TS. Trần Anh Tư đã đọc "Diễn văn Bế giảng các khóa học tốt nghiệp năm 2022". Đây là khóa học diễn ra trong bối cảnh toàn ngành GD&ĐT đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo;

Thư cảm ơn

Nhân dịp Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020, Kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1959 - 2019) và Công bố chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã vinh dự được đón lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng, Vụ Giáo dục Mầm non Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hiệp hội các trường Đại học,

Thông báo về việc tổng hợp số giờ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm học 2021-2022

Nhằm thực hiện tốt công tác tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ (NCKH&CN) năm học 2021-2022, Hiệu trưởng thông báo cho các đơn vị trong trường tiến hành tổng hợp, thống kê số giờ thực hiện nhiệm vụ NCKH&CN của cán bộ, giảng viên đã thực hiện trong năm học 2021-2022. Cụ thể như sau: 1. Việc tính định mức giờ hoạt động NCKH&CN thực hiện theo Điều 40 trong Quyết định số 749/QĐ-CĐSP ngày 07/11/2017 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An về việc Quy định quản lý hoạt động KH&CN trong trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, được bổ sung điều chỉnh trong Quyết định số 68/QĐ-CĐSPNA ngày 03/02/2021 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An về việc sửa đổi,

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển