< Trở về giao diện Mobile
Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chí Minh và 50 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Thực hiện Hướng dẫn số 57-HD/BTGTU, ngày 10/5/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; thực hiện Kế hoạch số 167-KH/Th.U về tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969-21/7/2019) chiều ngày 17 tháng 6 năm 2019 Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã tổ chức buổi sinh hoạt tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chí Minh